GreekEnglish (United Kingdom)GermanFrenchSpanishItalianRussianRomanianSerbian

Prefață

 

Prefață

Lucrarea domnului Haralambie K. Skarlakidis intitulată “Sfânta Lumină (Minunea Pogorârii Luminii Învierii de la Mormântul lui Hristos)” este o demonstrație de înaltă erudiție, conjugată cu un efort cu totul excepțional de a aduce la un loc șaptezeci de mărturii istorice întinse de-a lungul a douăs­prezece se­cole (secolul IV – secolul XVI d.Hr.) referitoare la un eveniment esențial al umanității, lumina care vine înaintea Paștelui creștin.
Autorul aduce în fața cititorului o serie de mărturii istorice de mare va­­­loare, puțin cunoscute sau, în cele mai multe cazuri, total necunoscute, cu dorința sinceră de a instrui, de a educa, de a lămuri fără a face din aceasta o simplă acțiune de catalogare, de inventariere. Dorința este de a le pune față în față, de a le compara, de a oferi dincolo de simpla observație portretul mental al epocii, al umanului în general.
Nicio relatare nu ne obligă să credem sau să nu credem. Cititorul este pus să cântărească scrierile istorice conform epocii în care autorii au trăit și nu mutând autorii vechi în actualitate, căci dacă ar proceda astfel, ar falsifica, fără îndoială, trăirea istorică și evenimentul ca atare.
Prin urmare, toate aceste ”secvențe” istorice în care se vorbește de Sfânta Lumină au ca ”actori” personaje din diverse culturi și religii și din această minunată împletire rezultă un tablou istoric multicolor, spectaculos, cu suficient de multe note comune, dar și cu relatări singulare, sporind sentimentul de autenticitate și de universalitate.
Această minunată excursie arheologică în istoria umanității pe care o face autorul – tânăr de altfel – are darul să impresioneze prin tonul sigur al nara­țiunii, prin știința combinării detaliilor semnificative, prin evitarea unei cronologii stricte și inexpresive. Prin tot ceea ce face se simte participarea afectivă și rafinamentul descrierii. Toate amănuntele sunt desfășurate pentru obținerea unui ”tablou”, a unor stări de conștiință care fac să vibreze și pe omul religios (sensibil la astfel de evocări), dar și pe omul nereligios, din prezent, care urmărește demonstrația din perspectiva omului de știință, capabil să comenteze totul statistic și foarte argumentat, eliminând elementul emoțional și individual.
Din lectura volumului, ne punem da seama că autorul, a lucrat și a cer­cetat ani de zile în diverse biblioteci ale lumii pentru a recompune această ”istorie” pierdută a umanității, apelând la colaboratori poligloți, erudiți, oameni de știință, alături de mărturiile personale, încât rezultatul este o lucrare de referință pentru cercetări viitoare.
Este ceea ce numim în termeni tradiționali ”o carte de învățătură”, temeinică, riguroasă, lipsită de pedanteria didactică. Este o carte vie, pentru că mereu cititorul este solicitat să citească și să recitească paginile cărții, des­­­coperind cu încântare oameni, evenimente și epoci.
De o deosebită forță expresivă sânt facsimilele din carte, prin care autorul exemplifică seriozitatea cercetării și punctează admirabil noutatea fiecărei relatări istorice. Așa cum există ”întâlniri” excepționale prin care oamenii își pot schimba destinul, tot așa există și cărți strălucitoare care marchează traseul intelectual al unei generații.
O astfel de carte avem în fața ochilor noștri, când parcurgem cu însuflețire cercetarea erudită a tânărului autor, care nu e nici istoric și nici literat. El este arhitect, ceea ce arată și cartea sa : o ”construcție” caracterizată de inte­ligență, rafinament și un spirit neastâmpărat, aflat mereu în căutarea argumentului, dacă nu decisiv, cel puțin revelator.
La toate cele spuse mai sus se cuvine sa apreciem, în mod deosebit, excelenta iconografie a volumului, cu numeroase reproduceri color, astfel încât parcurgem cu bucurie un volum de excepție, de înaltă calitate estetică. Încă o dată sensibilitatea artistică a autorului se dezvăluie și prin aceste superbe ilustrații.
În mod normal o asemenea cercetare are nevoie de munca unui întreg institut științific cu antrenarea, din plin, a noilor tehnologii de comunicare. Din acest punct de vedere domnul Skarlakidis demonstrează că forța inte­le­c­­tuală individuală depășește orice lucrare colectivă. Cercetarea sa – un unicat – îl obligă pe cititor la diverse reflecții profunde, prin care să își exprime recu­noștința și stima pentru autor.
”Călătoria” sa istorică îl așază definitiv în conștiința noastră. Mulțumiri datorăm și părintelui Ștefan Nuțescu, călugăr român, trăitor în Sfântul Munte Athos, care a trudit la tălmăcirea în limba română și care ne-a oferit un text fluent și plin de semnificații.
Nu în ultimul rând, amintim și munca celor care au vegheat ca textul să sune sărbătorește și în limba română (nota bene : lucrarea beneficiază de traduceri în mai multe limbi străine). E vorba de domnul profesor Apostolos Patelakis de la Școala de Limbi Balcanice din Salonic și de semnatarul acestor rânduri.
Lucrarea domnului Haralambie K. Skarlakidis intitulată “Sfânta Lumină (Minunea Pogorârii Luminii Învierii de la Mormântul lui Hristos)” este o demonstrație de înaltă erudiție, conjugată cu un efort cu totul excepțional de a aduce la un loc șaptezeci de mărturii istorice întinse de-a lungul a douăs­prezece se­cole (secolul IV – secolul XVI d.Hr.) referitoare la un eveniment esențial al umanității, lumina care vine înaintea Paștelui creștin.Autorul aduce în fața cititorului o serie de mărturii istorice de mare va­­­loare, puțin cunoscute sau, în cele mai multe cazuri, total necunoscute, cu dorința sinceră de a instrui, de a educa, de a lămuri fără a face din aceasta o simplă acțiune de catalogare, de inventariere. Dorința este de a le pune față în față, de a le compara, de a oferi dincolo de simpla observație portretul mental al epocii, al umanului în general.Nicio relatare nu ne obligă să credem sau să nu credem. Cititorul este pus să cântărească scrierile istorice conform epocii în care autorii au trăit și nu mutând autorii vechi în actualitate, căci dacă ar proceda astfel, ar falsifica, fără îndoială, trăirea istorică și evenimentul ca atare.Prin urmare, toate aceste ”secvențe” istorice în care se vorbește de Sfânta Lumină au ca ”actori” personaje din diverse culturi și religii și din această minunată împletire rezultă un tablou istoric multicolor, spectaculos, cu suficient de multe note comune, dar și cu relatări singulare, sporind sentimentul de autenticitate și de universalitate.Această minunată excursie arheologică în istoria umanității pe care o face autorul – tânăr de altfel – are darul să impresioneze prin tonul sigur al nara­țiunii, prin știința combinării detaliilor semnificative, prin evitarea unei cronologii stricte și inexpresive. Prin tot ceea ce face se simte participarea afectivă și rafinamentul descrierii. Toate amănuntele sunt desfășurate pentru obținerea unui ”tablou”, a unor stări de conștiință care fac să vibreze și pe omul religios (sensibil la astfel de evocări), dar și pe omul nereligios, din prezent, care urmărește demonstrația din perspectiva omului de știință, capabil să comenteze totul statistic și foarte argumentat, eliminând elementul emoțional și individual.Din lectura volumului, ne punem da seama că autorul, a lucrat și a cer­cetat ani de zile în diverse biblioteci ale lumii pentru a recompune această ”istorie” pierdută a umanității, apelând la colaboratori poligloți, erudiți, oameni de știință, alături de mărturiile personale, încât rezultatul este o lucrare de referință pentru cercetări viitoare.Este ceea ce numim în termeni tradiționali ”o carte de învățătură”, temeinică, riguroasă, lipsită de pedanteria didactică. Este o carte vie, pentru că mereu cititorul este solicitat să citească și să recitească paginile cărții, des­­­coperind cu încântare oameni, evenimente și epoci.De o deosebită forță expresivă sânt facsimilele din carte, prin care autorul exemplifică seriozitatea cercetării și punctează admirabil noutatea fiecărei relatări istorice. Așa cum există ”întâlniri” excepționale prin care oamenii își pot schimba destinul, tot așa există și cărți strălucitoare care marchează traseul intelectual al unei generații.O astfel de carte avem în fața ochilor noștri, când parcurgem cu însuflețire cercetarea erudită a tânărului autor, care nu e nici istoric și nici literat. El este arhitect, ceea ce arată și cartea sa : o ”construcție” caracterizată de inte­ligență, rafinament și un spirit neastâmpărat, aflat mereu în căutarea argumentului, dacă nu decisiv, cel puțin revelator.La toate cele spuse mai sus se cuvine sa apreciem, în mod deosebit, excelenta iconografie a volumului, cu numeroase reproduceri color, astfel încât parcurgem cu bucurie un volum de excepție, de înaltă calitate estetică. Încă o dată sensibilitatea artistică a autorului se dezvăluie și prin aceste superbe ilustrații.În mod normal o asemenea cercetare are nevoie de munca unui întreg institut științific cu antrenarea, din plin, a noilor tehnologii de comunicare. Din acest punct de vedere domnul Skarlakidis demonstrează că forța inte­le­c­­tuală individuală depășește orice lucrare colectivă. Cercetarea sa – un unicat – îl obligă pe cititor la diverse reflecții profunde, prin care să își exprime recu­noștința și stima pentru autor.”Călătoria” sa istorică îl așază definitiv în conștiința noastră. Mulțumiri datorăm și părintelui Ștefan Nuțescu, călugăr român, trăitor în Sfântul Munte Athos, care a trudit la tălmăcirea în limba română și care ne-a oferit un text fluent și plin de semnificații.Nu în ultimul rând, amintim și munca celor care au vegheat ca textul să sune sărbătorește și în limba română (nota bene : lucrarea beneficiază de traduceri în mai multe limbi străine). E vorba de domnul profesor Apostolos Patelakis de la Școala de Limbi Balcanice din Salonic și de semnatarul acestor rânduri.

Laurențiu Avram
Lector universitar doctor
Facultatea de Litere
Universitatea din București


 

 

 
Autentificare

vizitatori
Avem 73 vizitatori online
Rezervați Reverendul Theodore Zissis
Τρόποι πληρωμής
Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους 4 τρόπους πληρωμής:
  1. Με αντικαταβολή
  2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  3. Με Paypal
  4. Με Credit Cart or Paypal (δεν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό στο Paypal)